Dehu Tech Adsorbsjonsavfukter

Adsorbsjonsavfuktere gir effektiv avfukting ved alle temperaturer, selv ved lufttemperaturer langt under frysepunktet.

I mange tilfelle kan en spare driftskostnader siden det ikke er noe oppvarmingsbehov ved bruk av adsorbsjonsavfuktere. Det benyttes standard ventilasjonsslanger/-rør ved installasjon av adsorbsjonsavfuktere. Avfukterene har en patentert adsorbsjonsrotor som tåler høy fuktighet, stor luftforurensning, og dessuten er den vaskbar.dehu


Tilbake